Bộ máy 50HP

1. MÁY NÉN KHÍ

Model: IV-50D

Áp suất làm việc: 7-10kg /cm2G

Lưu lượng khí nén: 6,70m3/phút

Công suất máy: 50Hp/37Kw

Điện áp: 380v-3 F-50Hz

Xuất xứ: Taiwan (kèm CO, CQ)

2. MÁY SẤY KHÍ

Model: A-60HT

Áp suất làm việc:7-10kg/cm2G

Công suất lốc nén: 1,5HP

Điện áp: 220v-1F-50Hz

Lưu lượng: 8,0Nm3/phút

Xuất xứ: Taiwan (kèm CO, CQ)

3. LỌC ĐƯỜNG ỐNG

E60Q - Độ xử lý: 3/µ x 1

E60P - Độ xử lý: 1/µ x 1

E60H - Độ xử lý: 0.01/µ x 1

Xuất xứ: Taiwan (kèm CO, CQ)

4. BÌNH CHỨA KHÍ

Dung tích chứa: 1.000L

Áp suất làm việc: 7-10kg /cm2G

Xuất xứ: Việt Nam

Bộ máy 75HP

Áp suất làm việc: 7-10kg /cm2G, lưu lượng khí nén: 10,00m3/phút, công suất máy: 75Hp/55Kw điện áp: 380v-3 F-50Hz, xuất xứ: Taiwan (kèm CO, CQ)

Bộ máy 100HP

Áp suất làm việc: 7-12kg /cm2G, lưu lượng khí nén: 13,40m3/phút, công suất máy: 75Hp/55Kw điện áp: 380v-3 F-50Hz, xuất xứ: Taiwan (kèm CO, CQ)

Hotline: 0888.08.08.31